ETUSIVU   |   HISTORIA   |   KOULUTUS   |   KALUSTO   |   KUVAT   |   LINKIT   |   YHTEYSTIEDOTYleistä

Purjelentokoulutuksen tavoitteena on purjelentäjän lupakirja, joka oikeuttaa lentämään purjelentokoneilla. Koulutus on kurssimuotoista ja siihen kuuluu sekä teoria- että lentokoulutusta. Kurssilaisten määrästä riippuen järjestämme vähintään yhden kurssin vuodessa. Kurssiajankohdan pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään kaikille ilmoittautuneille sopivaksi. Koulutuksen alaikäraja on 15 vuotta ja purjelentolupakirjan voi saada 16-vuotiaana. Ennen varsinaisen purjelentolupakirjan myöntämistä on kuitenkin mahdollista lentää yksinlentoja lennonopettajan valvonnassa kentän läheisyydessä.

Muuntokoulutus esim. UPL:stä GPL:ksi veloitamme 20€/koululento

Lähtötapakoulutus vintturista 100€ + kerhon jäsenmaksu


Ilmoita kiinnostuksesi:

Sami Mäntyharju
050 559 3094
sami.mantyharju(št)netikka.fi


Tietopuolinen koulutus

Teoriakurssi käydään etäopiskeluna kotisohvalla Suomen Urheiluilmailuopiston kurssina, lisätietoja täällä. Ainejako on seuraava:

Oppiaine:
Tunteja:
Ilmailun säädökset
6
Purjelentokonerakenteet ja -mekanismit
2
Purjelentokonemittarit
3
Aerodynamiikka
6
Ohjausoppi ja lentotoimintamenetelmät
6
Sääoppi
6
Lentosuunnistus
2
Purjekoneen käyttö ja hoito, lentokäsikirja
3
Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
3
Radio- ja sähkölaitteet
2
Radiopuhelinliikennettä koskevat määräykset
1
Ilmailuviestiliikenne
3
Yhteensä
43

Lentokoulutus

Lupakirjakurssiin kuuluu vähintään 50 lentoa, joista vähintään 10 yksinlentoina ja vähintään 10 tuntia lentoaikaa. Koulutuksessa käytetään kaksipaikkaista purjekonetta, jossa opettaja istuu takana ja oppilas edessä. Lentokoulutus etenee suurinpiirtein seuraavasti:

Lento:
Aihe:
1.
Tutustumislento, ohjaamon laitteet, oppilas lennon aikana mukana ohjaimissa, opettajan käskyt
2.
Ohjainten vaikutus ohjain kerrallaan
3.
Ohjainten jatkuvat vaikutukset, siivekejarrutus
4.
Lentoonlähtö, hinaus, suora lento
5.
Lentoonlähtö, hinaus, suora lento, trimmaus, kaarto, lentojarrujen käyttö
6.
Lentoonlähtö, hinaus, kaarto, laskukierros, lentojarrujen käyttö
7.
Kaarto, laskukierros, lasku
8.
Sakkaus suorassa lennossa (osasakkaus, täydellinen sakkaus, sakkaus laskuasussa)
9.-16.
Kertausta, termiikkilento, laskukierrokset vasemman- ja oikeanpuoleisina
17.
Kaartosakkaus ja syöksykierre
18.
Jyrkkä kaarto
19.-28.
Kertausta, jonka aikana yksi järjestetty pakkotilanne (esim. hinausköyden irroittaminen ennalta ilmoittamatta, lyhyt laskukierros), maaliinlaskuharjoitukset (3) merkitylle saralle korkeusmittari peitettynä
29.
Sivuluisut, sivuluisukaarto
30.
Koulutustarkastuslento
31.-35.
Ensimmäiset viisi yksinlentoa koulukoneella (kaarrot 360° oikealle ja vasemmalle)
36.-48.
Harjoituslentoja yksin, maaliinlaskut. Mahdollinen tyyppikoulutus yksipaikkaiseen harjoituskoneeseen
49.
Kertauslento lennonopettajan kanssa
50.
Lentokoe purjelentäjän lupakirjaa varten

Ylläoleva ohjelma perustuu ilmailumääräyksiin ja mainitut lentomäärät ovat määräysten vaatimat minimit. Käytännössä lentoja tulee aina hieman enemmän kuin 50. Yhden vuorokauden aikana lentoja saa olla enintään 6 tai 10, riippuen lentojen pituudesta. Kuitenkin on harvoin tarkoituksenmukaista lentää näin paljon vuorokaudessa eivätkä lennot ole aina säänkään puolesta mahdollisia. Niinpä lentoihin on järkevää varata aikaa koko kesä. Kannattaa muistaa että koulutuksen edistymisen kannalta on tärkeää, että lennonopetus tapahtuu mahdollisimman yhtäjaksoisesti.

Lentokoulutuksen lopuksi lennetään lupakirjatarkkari eli -tarkastuslento (vastaa autokoulun inssiajoa), jonka läpäistyään voi anoa purjelentolupakirjaa. Kerhomme koulutuskalustona on kaksipaikkainen koulukone L-23 Super Blanik ja yksipaikkainen Astir CS. Lentoonlähtötapana meillä on vintturi, jolla saadaan erittäin edullisia hinauksia ja korkeutta koulukoneella säästä riippuen 350-550m. Edullisuudesta johtuen ei harmita vaikka sitä termiikkiä ei heti löytyisikään

Lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja oppilaslupakirja

Lentokoulutusta varten tarvitset lento-oppilaan lupakirjan. Oppilaslupakirja anotaan Ilmailuhallinnolta ja sen anomisesta huolehtii kouluttaja. Sen myöntämisen edellytyksenä on 15 vuoden ikä ja voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus, joka on myös varsinaisen purjelentolupakirjan saamisen edellytyksenä. Alle 18 vuotias tarvitsee myös vanhempien suostumuksen. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen tarkoitus on osoittaa että haltija on psyykkisesti ja fyysisesti kykenevä käyttämään turvallisesti kyseisen lupakirjan mukaisia oikeuksia.

Saadakseen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen purjelentolupakirjaa varten, hakijan on käytävä ilmailulääkärin tarkastuksessa ja on täytettävä vähintään harrasteilmailijan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen (luokka 4) vaatimukset. Vaatimuksia on koko joukko eikä niiden listaaminen tässä ole mielekästä. Periaatteessa em. vaatimus tarkoittaa suomeksi sitä, että normaali terveys riittää. Esimerkiksi silmälasit eivät ole este ja lääkkeidenkin käyttö on tietyissä rajoissa sallittua. Vaatimus on kuitenkin hieman tiukempi mitä ajokorttiin vaaditaan.


Lupakirjan saamisen jälkeen

Kun olet saanut lupakirjan, et ole vielä täysinoppinut purjelentäjä, päinvastoin, lupakirja vain oikeuttaa sinut jatkamaan purjelennon opiskelua yksin. Lisäkoulutusta voit hankkia eri kerhojen kautta mm. matkalentoon ja pilvilentoon. Lupakirjan saatuasi pääset lentämään aluksi koulukoneella (L-23 Super Blanik) ja taitojen lisääntyessä yksipaikkaisella (Astir CS). Matkustajankuljetusoikeuden saat sen jälkeen kun olet lentänyt vähintään 35 tuntia, joista vähintään 15 tuntia yksinlentoina, ja vähintään 100 lentoa purjekoneella ja suoritettuasi hyväksytysti tarkastuslennon.

Lisätietoja

Kerron mielelläni lisää. Ota yhteyttä:

Sami Mäntyharju
050 559 3094
sami.mantyharju(ät)netikka.fi